Telefony alarmowe

W nagłych wypadkach należy dzwonić pod bezpłatny numer telefonu 111. Jest to numer pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.