Telefony alarmowe

W nagłych wypadkach należy dzwonić pod numer telefonu 000. Jest to numer pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.