Napiwki

Napiwki w Australii nie są obowiązkowe ani oczekiwane, są całkowicie dobrowolne (zazwyczaj do 10% wartości rachunku) i traktowane jako miły gest ze strony klienta i jego wyraz zadowolenia z dobrej obsługi. Hotele i restauracje nie doliczają opłat usługowych do rachunku.  Nie ma również zwyczaju targowania się.