Kultura maoryska

Nowa Zelandia to kraj dwóch kultur, które współistnieją od kilku wieków. Kultura Maoryska stanowi integralną część kultury i życia Nowej Zelandii i jest dużą atrakcją dla turystów odwiedzających ten kraj. Maorysi jako pierwsi przybyli tu i uważa się ich za rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Określa się ich jako Tangata Whenua (mieszkańcy tej ziemi). Ich przodkowie pochodzą  z mitycznej polinezyjskiej Hawaiki. Obecnie Maorysi stanowią 14% społeczeństwa a ich kultura, język i tradycje są ważną częścią tożsamości Nowej Zelandii. Mają własne obyczaje i odrębny styl życia.