Kontakt


Unique Moments Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 1
52-222 Wrocław

NIP: 896-14-39-528, Regon: 020572672, KRS: 0000288044
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 120 000 zł (w całości opłacony)

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr 447
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna TU Signal Iduna nr M 202477

Konta bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas o nr :
06 2030 0045 1110 0000 0326 8800

Prosimy o kontakt na poniższe numery telefonów w godzinach pracy oraz zapraszamy do naszego Biura we Wrocławiu:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.30
w soboty w godz. 10.00 - 14.00

tel. 71 336 51 42
fax  71 336 51 28
kom. 515 601 472

email: info@australianowazelandia.pl

lub prześlij do nas wiadomość za pomocą poniższego formularza: