Klimat i pory roku

Ze względu na dużą powierzchnię i różnorodność czynników klimatycznych w Australii rozróżnia się wiele stref klimatycznych i typów klimatów. Na przeważającej części kontynentu dominuje klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy lub wybitnie suchy. To tereny pustynne, półpustynne i stepowe.

Na wschodzie (oprócz bariery gór) klimat jest wilgotny, co uwarunkowane jest częstym napływem morskich mas powietrza. Północna część Australii leży w strefie klimatów równikowych. Krańce południowo- zachodnie i południowo- wschodnie kontynentu oraz Tasmania charakteryzują się klimatem podzwrotnikowym morskim.

Australijskie pory roku są przeciwieństwem tych na naszej półkuli północnej:

wiosna        - wrzesień, październik, listopad

lato             - grudzień, styczeń, luty

jesień          - marzec, kwiecień, maj

zima           - czerwiec, lipiec, sierpień.