Klimat

Duża rozciągłość równoleżnikowa oznacza spore różnice klimatyczne. Na krańcu północnym występuje klimat subtropikalny morski (podobny do klimatu śródziemnomorskiego) charakteryzujący się krótką, łagodną zimą i długim, ciepłym latem. Im dalej na południe tym temperatury niższe. W rejonach południowych występuje klimat umiarkowany, gdzie roczne wahania temperatur wynoszą kilka stopni. Różnice temperatur pomiędzy porami roku są niewielkie, latem średnie maksymalne temperatury wahają się w granicach 20-30°C, a zimą 10-15°C.  I jedynie wewnątrz wysp, w rejonach alpejskich zimą temperatura może spaść nawet do – 10°C. Opady rozmieszczone są równomiernie w ciągu całego roku. Wyspy nowozelandzkie leżą w strefie łagodnego klimatu  podzwrotnikowego morskiego co oznacza, że zmiany pogody bywają gwałtowne i można spodziewać się czterech pór roku w ciągu jednego dnia.