Flora i fauna

W Australii można zobaczyć niespotykane nigdzie indziej w naturze rośliny i zwierzęta. Powodem odmienności flory i fauny w Australii była izolacja tego kontynentu przez 55 mln lat. Swoisty pierwotny rodzimy świat roślinny i zwierzęcy w dużej mierze zachował się do dziś pomimo ingerencji człowieka i innych czynników. Australijska charakterystyczna szata roślinna posiada 20 tys. gatunków i wyróżnia się dużą ilością endemitów (gatunków występujących tylko na tym kontynencie). 75% gatunków roślin na próżno szukać na innych kontynentach.

Jednym z najbardziej znanych endemitów jest eukaliptus, który występuje tutaj w ok. 500 gatunkach począwszy od form karłowatych do ogromnych drzew. Do innych popularnych gatunków, których nie sposób spotkać poza Australią należą m.in.: scrub (kolczaste, sucholubne zarośla), australijskie akacje (700 gatunków), drzewa butelkowe (banksia trees), figowce, palmy.

Australia to również dom dla wielu gatunków zwierząt charakterystycznych tylko dla tego kontynentu. Do najbardziej powszechnych odmiennych gatunków zwierząt należą torbacze. Posiadają one fałdę brzuszną, w której dorosłe osobniki noszą swoje potomstwo. Do torbaczy należą: kangury (ich długość może wahać się od kilkudziesięciu centymetrów do 3 m), misie koala (słynny obok kangura symbol Australii niestety zagrożony wyginięciem), wombaty, wiewiórki workowate, krety workowate, diabły tasmańskie. Inne rodzime gatunki to: dziobak (platypus) i kolczatka (unikalne gatunki stekowców - posiadają zarówno cechy ssaków, jak i gadów), dzikie psy dingo, krokodyle, rogoząb (barramunda) – ryba z gatunku dwudysznych, oddycha zarówno skrzelami jak i przekształconym w płuco pęcherzem. Australię zamieszkuje również ponad 700 gatunków ptaków i aż 400 z nich nie można spotkać poza kontynentem australijskim. Fauna ptaków w Australii należy do bardzo bogatych, niesamowitych i kolorowych. Charakterystyczne są papugi. Do popularnych gatunków papug należą: kakadu – duże papugi z pióropuszem na głowie, papużka falista, lilianka, lory.